Henry Mr. Igor z Leonkovho raja

thumb
Henry Mr. Igor z Leonkovho raja
Rasa:
Leonberger
Ocena:
Doskonała
Tytuly:
CWC,RESERVE CACIB

 Back