Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Katowice

ul. Kościuszki 42, 40-048 Katowice
tel. 32 494 48 95, 32 494 48 23, e-mail: info@zkwp.katowice.pl

W związku ze zaplanowanym cyklem szkoleń biuro Oddziału Katowice ZKwP będzie czynne do godziny 17.00 w poniedziałki: 20 i 27 listopada oraz 4 grudnia 2023 roku.
W tych dniach nie będzie również spotkań Sekcji Ras.