Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Katowice

ul. Kościuszki 42, 40-048 Katowice
tel. 32 494 48 95, 32 494 48 23, e-mail: info@zkwp.katowice.pl

Zarząd Oddziału Katowice zwrócił się do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z zapytaniem o możliwość pobierania krwi do badań DNA w siedzibie Oddziału.

Otrzymaliśmy obszerną interpretację obowiązującego prawa (Dz. U. 1991 Nr 8 poz. 27) wraz z jednoznaczną odpowiedzią: "...pobranie krwi w celach badawczych jest usługą weterynaryjną i winno być wykonywane w warunkach zakładu leczniczego dla zwierząt."

Wobec powyższego, nie możemy spełnić próśb naszych hodowców i zorganizować poboru próbek do profilu DNA w siedzibie Oddziału.

 

 

Wybierz swój język