Czynność Opłata PLN
Wpisowe nowego członka do ZKwP Oddziału Katowice 40
Rodowód krajowy 100
Składka członkowska 100
Rejestracja psa 40
- rejestracja następnego psa 20
- rejestracja psa z hodowli z Oddziału Katowice 20
- rejestracja psa z uprawnieniami hodowlanymi 20
Metryka 40
Rodowód eksportowy 200
Rodowód i KW ekspresowe 400
Nostryfikacja rodowodu 100
Nostryfikacja ekspresowa 200
Przydomek hodowlany z rejestracją w FCI 180
Przydomek - duplikat  100
Przydomek - anulowanie 180
Przydomek - aktualizacja danych: nazwiska, adres, rasy 30
Rejestracja przydomka w FCI (już zatwierdzonego) 100
Zmiany w obrębie przydomka hodowlanego 180
Certyfikat przydomka wersja drukowana 100
Karta krycia 40
Karta miotu 30
Przegląd miotu 40
Tatuowanie szczenięcia -
Książeczki startowe GKSP 50
Duplikat rodowodu krajowego i KW krajowy 70
Duplikat rodowodu i KW eksportowy 100
Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym z wymianą 50
Zmiana właściciela w rodowodzie eksportowym z wymianą 100
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy 100
Międzynarodowe potwierdzenie wyniku dysplazji 60
Księga wstępna wersja eksportowa 200
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy 50
Wyrejestrowanie przydomka hodowlanego 180
Duplikat przydomka hodowlanego 100
Nowy wydruk rodowodu lub KW krajowego 50
Nowy wydruk rodowodu lub KW eksportowego  100
Przekwalifikowanie - rodowód eksportowy 100
Przekwalifikowanie - rodowód krajowy 50
Rejestracja rodowodu eksportowego - ponownie w ZKwP 50
Ponowna rejestracja w PKR 50
Wyrejestrowanie z PKR z potwierdzeniem nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) 50
Wymiana rodowodu krajowego - nowy chip 50
Wymiana rodowodu eksportowego - nowy chip 100
Przekwalifikowanie w nostryfikacji - zmiana odmiany rasy 30
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie UKU 20
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 180
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli 700
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli - rasy polskie 350
Ksiązeczka startowa, agility, pasterskiego 50
Dyplom Grand Championa - wydruk 100
Dojazd na przegląd miotu w hodowli pokrywa hodowca
(opłata za 1 km licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli w obie strony)
1,15

 

KONTO:

ING Bank Śląski S.A.
Wpłaty w  PLN 44 1050 1214 1000 0090 3088 8466
Wpłaty w EUR PL 22 1050 1214 1000 0090 3088 8474
SWIFT/BIC: INGBPLPW