Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Katowice

ul. Kościuszki 42, 40-048 Katowice
tel. 32 494 48 95, 32 494 48 23, e-mail: info@zkwp.katowice.pl

W związku z pismem Głównej Komisji Hodowlanej z dnia 27 stycznia br., informujemy, że wniosek o certyfikat przydomka hodowlanego
(dla już zarejestrowanych nazw hodowli), dostępny jest w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta
i zalogowaniu się w systemie - wysłać wniosek o wydanie certyfikatu.

W razie problemów, prosimy o kontakt z biurem oddziału. Postaramy się pomóc.

Wybierz swój język