Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 25 lipca 2020r.  wprowadził obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję. W rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa.

Odpowiednia zmiana w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych wchodzi w życie od dnia 01.01.2021 r.