Szanowni hodowcy informujemy,

że w w dniu 15 maja 2019 roku Zarząd oddziału podjął uchwałę

o możliwości dokonywania przeglądów miotów w hodowli

na wyraźną prośbę hodowcy.


W takim wypadku hodowca jest zobowiązany

do zapewnienia transportu dla komisji
w obie strony
(z i do siedziby oddziału) – na własny koszt.