Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Katowice

ul. Kościuszki 42, 40-048 Katowice
tel. 32 494 48 95, 32 494 48 23, e-mail: info@zkwp.katowice.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU

przewodnicząca Jolanta Ziaja-Kardyka
v-ce przewodnicząca ds.organizacyjnych Monika Janikowska
v-ce przewodnicząca ds.hodowlanych Barbara Brandys
skarbnik Katarzyna Kikiewicz
sekretarz Agata Bogucka
członek
Danuta Adamczak
członek
Katarzyna Gawrych-Olender

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

przewodniczący Eliza Bryl
z-ca przewodniczącego Magdalena Stelmach-Wawrzyczek
z-ca przewodniczącego Marta Cieślik
członek Gabriela Woźnica-Dobkiewicz
członek Barbara Kaczmarczyk

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Grzegorz Gliński

 

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący Sylwia Woźniak-Suchorab
z-ca przewodniczącego Wojciech Kaczmarczyk
sekretarz Sonia Banaszak

 

DELEGACI NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP:

Rafał Kleszcz

Bożena Czempas-ChowaniecOstatnie zebranie wyborcze odbyło się 20 marca 2024 roku.

Wybierz swój język