powołany w 1948 roku
 
 

XVIII MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
PSÓW RASOWYCH
W KATOWICACH

15-17.03.2013


pod honorowym patronatem
Pezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka

Patronat medialny


 

Opłaty*

Za psy z nr PKR i nr rejestracyjnym,
stanowiących własność członków ZKwP

Za psy zarejestrowane
w innych organizacjach FCI

I termin
28.01.2013

II termin
24.02.2013**

Pierwszy pies

130,00 zł

150,00 zł

50 €

Każdy następny

100,00 zł

120,00 zł

40 €

Klasa szczeniąt

50,00 zł

100,00 zł

30 €

Klasa baby

50,00 zł

50,00 zł

30 €

Klasa weteranów

50,00 zł

100,00 zł

30 €

Rasy polskie

1,00 zł***

1,00 zł***

1,00 zł***

* Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność p. Kowalski
Pies B - własność p. Kowalski + p. Nowak
Pies C - własność p. Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jako "za pierwszego psa".

Przykład 2:
Pies A - własność p. Kowalski + p. Nowak
Pies B - własność p. Kowalski + p. Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa",
a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

** Zastrzegamy sobie możliwość nieprzyjmowania niektórych ras - ze względu na zbyt dużą liczbę psów na danym ringu.

*** pod warunkiem doprowadzenia do oceny (można wnosić opłaty na wystawie). Opłata wniesiona po 17.03.2013 wynosi 180 PLN dla psów stanowiących własność członków ZKwP, 50 EUR za psy zarejestrowane w innych organizacjach FCI.

 

Opłaty za konkurencje

Młody Prezenter

50,00 zł

Najlepsza Para

30,00 zł

Najlepsza Grupa Hodowlana

30,00 zł

KONTO: PKO BP II O/KATOWICE 05 1020 2313 0000 3802 0019 7871

W treści przelewu proszę wpisać: wpłata za wystawę -numer zgłoszenia internetowego, rasę i nazwę psa" ewentualnie nazwisko i imię właściciela psa (jeśli różny od właściciela konta).
Proszę nie przesyłać potwierdzeń przelewu - opłaty będą weryfikowane na podstawie wyciągów bankowych.

O wysokości opłaty za psa zarejestrowanego w ZKwP decyduje data wpływu zgłoszenia do Oddziału Katowice, pod warunkiem uiszczenia opłaty do dnia 14.03.2013. Później opłata wynosi 180 zł za każdego psa.